10 oktober 2014

Het slimme onbewuste

Sijthoff cursus

Tweede van vier avonden waarbij de invloed van het onbewuste op het menselijk gedrag onder de loep wordt genomen.

Wij denken soms dat wij in ons bewustzijn de touwtjes stevig in handen hebben en dat wij onze keuzes bewust maken. In hoeverre is dat zo?In de loop van de geschiedenis is de geest vaak gezien als het belangrijkste vermogen van de mens. Men nam aan dat de menselijke geest van nature rationeel en intelligent is; nadenken zou voldoende zijn om verantwoorde besluiten te nemen.

Tijdens deze cursus wordt deze stelling onder de loep genomen. Op basis van wetenschappelijke resultaten zullen wij het menselijke gedrag benaderen om te begrijpen hoe het wordt beïnvloed door verschillende factoren waarvan we ons niet bewust zijn. Het onbewuste wordt besproken aan de hand van actueel neurowetenschappelijk onderzoek.

Tijdens de eerste avond is uitgebreid stil gestaan bij het werk van Sigmund Freud (Eros en Thanatos). Op deze tweede avond gaat het om het baanbrekende werk van Carl Gustav Jung: het collectieve onbewuste en archetypen.

Vervolg:

- 17 oktober: Neuropsychologie en vrije wil;

- 24 oktober: Het praktische onbewuste volgens Ad Dijksterhuis.

Studenten krijgen € 5,- korting.

Toegang

€ 15,00

Locatie

Cultuurzaal

Aanvang

20:00

Einde

21:30

Welkom bij Sijthoff

Sijthoff doezatraat

Hiernaast de buitenkant van het Sijthoffgebouw. Het gebouw is geschikt gemaakt voor de doelstellingen van de Stichting Cultureel Ontmoetingshuis Leiden (SCOL). Het ontmoeten kan plaats vinden in het Grandcafé of tijdens een van de culturele of andere activiteiten die in de Cultuurzaal plaats vinden.

Wie elke derde week van de maand het programma van de maand erna digitaal wil ontvangen, kan dat laten weten via pr-sijthoff@sijthoff-leiden.nl.