17 april 2015

De mens en Technologie II

Sijthoff technologielezing

De tweede lezing over de invloed van de technologie op de mens.

De technologie is niet meer weg te denken uit het hedendaagse leven en heeft het leven in ongeveer twee eeuwen tijd drastisch veranderd. De verandering treedt het duidelijkst op in de productie van goederen en in die goederen die zelf ook een technisch product zijn: enerzijds hoeven planken en stenen niet meer met de hand gemaakt te worden, maar worden door een technische procedé vervaardigd, anderzijds zijn er steeds meer producten die zelf techniek bevatten. Een simpel voorbeeld is de naaimachine, een van de oudere technische apparaten. Bij deze apparaten is het zo dat ze zelf energie nodig hebben om te kunnen werken, zoals de elektrische naaimachine.

De techniek speelt een steeds grotere rol in het productieproces. De ambachtelijke handarbeid is steeds verder teruggedrongen en heeft plaats gemaakt voor technische industriële productie. Waar de inzet van arbeid lange tijd nog een belangrijke rol speelde in de industriële productie, wordt deze nu steeds kleiner door de inzet van door de techniek aangestuurde productie.

Op deze avond willen we ons richten op de gevolgen van deze veranderingen op de menselijke verhoudingen, de sociale verhoudingen. Door de techniek wordt arbeid vervangen in de productie. Dat betekent dat er minder werk nodig is, met als gevolg dreigende werkloosheid. Met werken hangt weer het inkomensvraagstuk samen. Kun je ook anders kijken naar de hedendaagse problematiek?

We zullen dit vraagstuk niet benaderen vanuit de gangbare economische benadering maar vanuit de sociologische benadering die mede geïnspireerd is door de antroposofisch geesteswetenschappelijke benadering die bekend geworden is onder de naam sociale driegeleding.

Studenten betalen € 5 .

Op 24 april en 1 mei is er een vervolg op deze lezing.

Toegang

€ 10,00

Locatie

Cultuurzaal

Aanvang

20:00

Einde

22:00

Welkom bij Sijthoff

Sijthoff doezatraat

Hiernaast de buitenkant van het Sijthoffgebouw. Het gebouw is geschikt gemaakt voor de doelstellingen van de Stichting Cultureel Ontmoetingshuis Leiden (SCOL). Het ontmoeten kan plaats vinden in het Grandcafé of tijdens een van de culturele of andere activiteiten die in de Cultuurzaal plaats vinden.

Wie elke derde week van de maand het programma van de maand erna digitaal wil ontvangen, kan dat laten weten via pr-sijthoff@sijthoff-leiden.nl.