27 april 2014

SIJTHOFF BUITEN, muziekgesprek

Joke en Jan Louwrier

Een muziekgesprek met wandeling en lunch op de landelijk gelegen Boomkwekerij en Buitenplaats, even buiten Hazerswoude-Dorp.

Enkele jaren geleden zijn Jan en Joke Lourier begonnen hun boomkwekerij even buiten Hazerswoude-Dorp in te richten als beeldentuin: Boomkwekerij en Buitenplaats. Met een zekere regelmaat worden er ook muziekgesprekken georganiseerd. Luisteren naar muziek en daar vervolgens met elkaar over in gesprek, samen wandelen, samen lunchen. Kennis van muziektheorie of – geschiedenis is voor het bijwonen van dergelijke gesprekken niet nodig. Het gaat er om in alledaagse woorden te benoemen wat men aan de muziek ervaart. En alleen luisteren naar wat er gezegd wordt kan natuurlijk ook…

Sijthoff heeft samenwerking met Boomkwekerij en Buitenplaats gezocht. In het kader van de expositie Heilig Vuur (komende juni in Sijthoff), wordt vandaag geluisterd naar en gesproken over Russisch Orthodoxe muziek en het Koorconcert van de Russische componist Alfred Schnittke. In dit aangrijpende werk uit 1986, gebaseerd op teksten van de middeleeuwse Armeense monnik en mysticus Gregorius van Narek, komt de Russische kerkmuziek op eigentijdse wijze tot leven. “Narek” is ook de titel van het altaar dat in Sijthoff geëxposeerd zal worden.

Aangezien een gesprek over kunst het best tot z’n recht kan komen in een wat kleiner gezelschap, is het aantal deelnemers beperkt tot 12. Vooraf aanmelden is daarom nodig.

Toegang

€ 17,50

Locatie

Boomkwekerij en Buitenplaats, Hazerswoude

Aanvang

10:45

Einde

15:00

Welkom bij Sijthoff

Sijthoff voorzijde pand

Hiernaast de buitenkant van het Sijthoffgebouw. Het gebouw is geschikt gemaakt voor de doelstellingen van de Stichting Cultureel Ontmoetingshuis Leiden (SCOL). Het ontmoeten kan plaats vinden in het eetcafé of tijdens een van de culturele of andere activiteiten die in de Cultuurzaal plaats gaan vinden.

Wie elke derde week van de maand het programma van de maand erna digitaal wil ontvangen, kan dat laten weten via pr-sijthoff@sijthoff-leiden.nl.