29 oktober 2014

Tafelgesprekken rondom het jongste kind

Sijthoff jongste kind

Samen in gesprek als ontdekkingstocht naar het wezen van het kind.

Kinderen brengen met hun geboorte kwaliteiten mee die nodig zijn voor onze tijd. Maar zij hebben bij de opvoeding begeleiding, ruimte, begrip en aandacht nodig om deze kwaliteiten te ontwikkelen. En als opvoeder is het mooi om dat te gaan verstaan. Hoe begeleiden we deze kinderen? Wat en hoe is hun zielebehoefte in een bepaalde levensfase? Wat vragen zij van ons?

Om meer inzicht te krijgen in hetgeen er tijdens de opvoeding gebeurt, zowel bij jezelf als bij het kind, kan het helpen om samen, als opvoeders, in gesprek te gaan. Al pratend en luisterend komen er inzichten die ons verder kunnen helpen.

Door haar opleidingen, ervaringen, zelfscholing en passie voor het kleine kind vindt Carla Zeegers het boeiend om een luisterend oor te zijn en adviezen en informatie te geven. De inhoud van de gesprekken wordt sterk bepaald door wat de deelnemers zelf inbrengen.

De tafelgesprekken zijn voornamelijk bedoeld voor (aanstaande) ouders, grootouders en alle begeleiders van jonge kinderen (de ongeborene -7 jaar).

Maximaal aantal deelnemers : 7, reserveren is daarom nodig.

Toegang

€ 7,50

Locatie

Cultuurzaal

Aanvang

10:00

Einde

12:00

Welkom bij Sijthoff

Sijthoff doezatraat

Hiernaast de buitenkant van het Sijthoffgebouw. Het gebouw is geschikt gemaakt voor de doelstellingen van de Stichting Cultureel Ontmoetingshuis Leiden (SCOL). Het ontmoeten kan plaats vinden in het Grandcafé of tijdens een van de culturele of andere activiteiten die in de Cultuurzaal plaats vinden.

Wie elke derde week van de maand het programma van de maand erna digitaal wil ontvangen, kan dat laten weten via pr-sijthoff@sijthoff-leiden.nl.